Masp resgata cavaletes de cristal de Lina Bo Bardi