Oguru Sushi & Bar inaugura unidade no Itaim Bibi - Cla Cri